Prijavne obrasce za Naj-akciju možete preuzeti ovdje.

Untitled

 

 

 

I ove godine je Općina Stari Jankovci sudjelovala u natječaju za Naj-akciju gdje se nagrađuju najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu.
Ovom prilikom smo primili pohvalu za uspješno provedenu Naj-akciju 2022. „Potraga za uskrsnim jajima“ koja je prvi put provedena ove godine.
Cilj Naj-akcije je osmisliti i provesti novu aktivnost koja u toj godini najpotrebnija i najkorisnija za djecu. Prijavljene Naj-akcije ocjenjuje prosudbena komisija Saveza Društava naša djeca Hrvatske. Dio je to akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” kojoj je cilj motivirati tijela lokalne uprave i samouprave te sve ustanove i udruge u lokalnoj zajednici da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece. Dobivanje Pohvale donosi i dodatnu vrijednost za očuvanje već dobivenog statusa „prijatelj djece“.
Općina Stari Jankovci će i dalje sudjelovati u ovakvim projektima i akcijama, a sve za dobrobit naše djece.

PRIJAT