1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Zgrada Općine

Sample Image

Zgrada Općine

Lovački dom Novi Jankovci

Sample Image

Lovački dom Novi Jankovci

Lovački dom Stari Jankovci

Sample Image

Lovački dom Stari Jankovci

Lovački dom Stari Jankovci

Lovački dom Stari Jankovci

Posljednje

 • Javni poziv - Vozač kamiona

  Detalje možete vidjeti ovdje.

 • "Biciklirajmo zajedno – zdravo i sigurno“ i u Starim Jankovcima

  Dana , 27. lipnja od 9 do 13 sati, u mjestu Stari Jankovci, policijski službenici kontakt policije Policijske postaje Vinkovci s ispostavom Markušica nastavili su s provedbom aktivnosti u sklopu  lokalnog preventivnog projekta pod nazivom „Biciklirajmo zajedno – zdravo i sigurno“.

  Radi se o preventivnoj aktivnosti koja se odnosi na omogućavanje besplatne evidencije bicikala, a koja ima za cilj zaštititi bicikle od krađe te isto tako pomoći vlasnicima otuđenih bicikala u njihovom pronalasku, poticati zdrav način života te potaknuti bolju partnersku suradnju policije s lokalnom zajednicom.

  Projekt, koji je pokrenut na inicijativu policijskih službenika kontakt policije te prihvaćen i proveden od strane Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Vinkovci, od početka je naišao na pohvale i odobravanje velikog broja građana te je prepoznat i od strane Općine Andrijaševci te Općine Stari Jankovci, koje su donijele odluke o uključivanju u njegovu provedbu, na koji način je i mještanima navedenih općina omogućeno da besplatno evidentiraju svoj bicikl, a u nastavku provedbe Projekta planirana je s razine općina i nabava bicikla, koje bi policijski službenici koristili u obavljanju redovnih policijskih zadaća upravo u tim općinama.

  Za jednu „običnu“ subotu zabilježen je neočekivan odaziv mještana, pa je tako za vrijeme trajanja akcije besplatnog evidentiranja bicikla, u Starim Jankovcima evidentirano ukupno 111 bicikala.

  Da bi evidentirali svoj bicikl potrebno je ispuniti obrazac „Evidencijski list bicikla“ koji sadrži  podatke o vlasniku i biciklu. Uz popunjeni obrazac, kao vlasnik bicikla dobit ćete naljepnicu koju je potrebno nalijepiti na lako uočljivo mjesto na biciklu. Isto tako bicikl se fotografira, tako da u slučaju krađe policijski službenici na terenu, u roku samo nekoliko minuta mogu imati sve podatke o biciklu, sa svim njegovim obilježjima. Više informacija o samoj akciji građani mogu dobiti u Policijskoj postaji Vinkovci s ispostavom Markušica ili kod svog kontakt policajca.

  Smatramo kako je nastavak provedbe ovog lokalnog preventivnog projekta i u drugim sredinama bitan pokazatelj njegove uspješnosti, kao i podatak o smanjenju broja kaznenih djela krađa bicikla te podatak da je dosada kroz Projekt „Biciklirajmo zajedno – zdravo i sigurno“, evidentirano ukupno 1281  bicikl na području Grada Vinkovci te općina Andrijaševci i Stari Jankovci.

  Vijest možete pročitati i ovdje.

 • Javni poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Jankovci

  Dokument možete preuzeti ovdje.

 • Projekt rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Slakovcima - II. faza

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2015. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Općini Stari Jankovci odobreno je 438.000 kn za projekt rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Slakovcima-II faza.

  Detaljnije možete pročitati ovdje.

Crkvena Opština S. Laze

PDF Ispis E-mail

Prvobitni hram spominje se 1764. godine. Za vrijeme carice Marije Terezije izašla je naredba da se sva sela isele bliže javnim drumovima(cestama), pa se od 1793. godine spominje hram "Rođenja presvete bogorodice".
Nacrtani templo na crkvi je nacrtao Đorđe Rakić.
Godine 2003. hram je generalno obnovljen izvana, te je iste godine sagrađena crkveno parohijska sala.
Parohija broji 177 pravoslavnih domaćinstava. Sadašnji sveštenik u Srijemskim Lazama je jerej Sava Simić.